Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 9k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 4 protokołu z dnia 12.2.2020)


4.1. Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów

Projekty rezolucji B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana i Maria Arena przedstawiły projekty rezolucji B9-0104/2020 i B9-0106/2020.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega i Jan-Christoph Oetjen przedstawili projekty rezolucji B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony i Thierry Mariani.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar i Mick Wallace.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 13.2.2020.


4.2. Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze

Projekty rezolucji B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 i B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko i Hilde Vautmans przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Maxette Pirbakas w imieniu grupy ID, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń i Elżbieta Rafalska.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Ljudmila Novak, Caterina Chinnici i Clare Daly.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 13.2.2020.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności