Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 10k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 4 i protokollet av den 12.2.2020.)


4.1. Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter

Resolutionsförslag B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 och B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana och Maria Arena redogjorde för resolutionsförslagen B9-0104/2020 och B9-0106/2020.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega och Jan-Christoph Oetjen redogjorde för resolutionsförslagen B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 och B9-0113/2020.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, och Thierry Mariani.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar och Mick Wallace.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 13.2.2020.


4.2. Barnarbete i gruvorna i Madagaskar

Resolutionsförslag B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 och B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko och Hilde Vautmans redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Dita Charanzová för Renew-gruppen, Maxette Pirbakas för ID-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń och Elżbieta Rafalska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ljudmila Novak, Caterina Chinnici och Clare Daly.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 13.2.2020.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy