Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2551(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0104/2020

Debaty :

PV 13/02/2020 - 4.1
CRE 13/02/2020 - 4.1

Głosowanie :

PV 13/02/2020 - 7.1

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0036

Protokół
XML 6k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg

7.1. Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0104/2020

(zastępujący B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou i Javier Nart, w imieniu grupy Renew;

—   Pierrette Herzberger-Fofana i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2020)0036)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności