Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2552(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0102/2020

Arutelud :

PV 13/02/2020 - 4.2
CRE 13/02/2020 - 4.2

Hääletused :

PV 13/02/2020 - 7.2
CRE 13/02/2020 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0037

Protokoll
XML 7k
Neljapäev, 13. veebruar 2020 - Strasbourg

7.2. Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0101/2020

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0102/2020

(asendades B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann ja Ioan-Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Caroline Roose fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2020)0037)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Sõnavõtud

Nuno Melo.

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika