Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 18k
Čtvrtek, 13. února 2020 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování, které jsou přílohou zápisu, jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


7.1. Guinejská republika, zejména násilí vůči demonstrantům (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 a B9-0113/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0104/2020

(nahrazující B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 a B9-0113/2020):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou a Javier Nart za skupinu Renew;

—   Pierrette Herzberger-Fofana a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2020)0036)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)


7.2. Dětská práce v dolech na Madagaskaru (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 a B9-0112/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0101/2020

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0102/2020

(nahrazující B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 a B9-0112/2020):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Caroline Roose za skupinu Verts/ALE;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2020)0037)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

Vystoupení

Nuno Melo.


7.3. Systém falešných a pravých dokladů online (FADO) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2020)0038)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.4. Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0095/2020 a B9-0093/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0095/2020

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B9-0093/2020

přijat (P9_TA(2020)0039)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

Vystoupení

Daniel Freund.

Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí