Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 18k
Torsdag den 13. februar 2020 - Strasbourg

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedlagt protokollen, er tilgængelige på Parlamentets hjemmeside.


7.1. Republikken Guinea, navnlig vold mod demonstranter (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 og B9-0113/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0104/2020

(erstatter B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 og B9-0113/2020):

stillet af:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann og Ioan-Rareş Bogdan for PPE-Gruppen

—   Kati Piri og Maria Arena for S&D-Gruppen

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou og Javier Nart for Gruppen Renew

—   Pierrette Herzberger-Fofana og Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2020)0036)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)


7.2. Børnearbejde i miner i Madagaskar (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 og B9-0112/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0101/2020

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0102/2020

(erstatter B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 og B9-0112/2020):

stillet af:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann og Ioan-Rareş Bogdan for PPE-Gruppen

—   Kati Piri og Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou for Gruppen Renew

—   Caroline Roose for Verts/ALE-Gruppen

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2020)0037)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Indlæg

Nuno Melo.


7.3. Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2020)0038)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.4. EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0095/2020 og B9-0093/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0095/2020

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0093/2020

Vedtaget (P9_TA(2020)0039)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Indlæg

Daniel Freund.

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik