Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 18k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych, załączone do protokołu, są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


7.1. Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0104/2020

(zastępujący B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou i Javier Nart, w imieniu grupy Renew;

—   Pierrette Herzberger-Fofana i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2020)0036)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)


7.2. Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 i B9-0112/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0101/2020

Odrzucono

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0102/2020

(zastępujący B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 i B9-0112/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Caroline Roose, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2020)0037)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Wystąpienia

Nuno Melo.


7.3. System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2020)0038)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.4. Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0095/2020 i B9-0093/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0095/2020

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B9-0093/2020

Przyjęto (P9_TA(2020)0039)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Wystąpienia

Daniel Freund.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności