Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 18k
Joi, 13 februarie 2020 - Strasbourg

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate procesului-verbal, sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.


7.1. Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor (vot)

Propuneri de rezoluție B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 și B9-0113/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0104/2020

(care înlocuiește B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 și B9-0113/2020):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann și Ioan-Rareş Bogdan, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou și Javier Nart, în numele Grupului Renew Europe;

—   Pierrette Herzberger-Fofana și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2020)0036)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)


7.2. Problema muncii copiilor în minele din Madagascar (vot)

Propuneri de rezoluție B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 și B9-0112/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0101/2020

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0102/2020

(care înlocuiește B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 și B9-0112/2020):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann și Ioan-Rareş Bogdan, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe;

—   Caroline Roose, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2020)0037)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Intervenții

Nuno Melo.


7.3. Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2020)0038)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.4. Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (vot)

Propuneri de rezoluție B9-0095/2020 și B9-0093/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0095/2020

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0093/2020

Adoptat (P9_TA(2020)0039)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Intervenții

Daniel Freund.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate