Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Roberta Metsola - A9-0022/2019 - Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO)
Bogdan Rzońca och Joachim Stanisław Brudziński

EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission - B9-0093/2020, B9-0095/2020
Guido Reil, Virginie Joron, Eugen Tomac, Leila Chaibi och Juozas Olekas.

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy