Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg

9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú vložené v dokumente Výsledky hlasovania podľa mien, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Európskeho parlamentu.

Elektronická verzia sa pravidelne aktualizuje počas dvoch týždňov po poslednom dni plenárnej schôdze.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.33 h.)

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia