Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург

12. Пътна безопасност (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Пътна безопасност (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Róża Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Johan Danielsson, от името на групата S&D, Valter Flego, от името на групата Renew, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Thun und Hohenstein, и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Rzońca.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност