Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Čtvrtek, 13. února 2020 - Štrasburk

12. Bezpečnost silničního provozu (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Bezpečnost silničního provozu (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komise) učinilA prohlášení.

Vystoupili: Róża Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Johan Danielsson za skupinu S&D, Valter Flego za skupinu Renew, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Thun und Hohenstein, a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Bogdan Rzońca.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí