Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Donderdag 13 februari 2020 - Straatsburg

12. Verkeersveiligheid (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Verkeersveiligheid (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Róża Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Johan Danielsson, namens de S&D-Fractie, Valter Flego, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Róża Thun und Hohenstein, en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Rzońca.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid