Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg

12. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Bezpieczeństwo ruchu drogowego (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Róża Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Johan Danielsson w imieniu grupy S&D, Valter Flego w imieniu grupy Renew, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Elena Kountoura w imieniu grupy GUE/NGL, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Thun und Hohenstein, i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Rzońca.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności