Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg

12. Bezpečnosť cestnej premávky (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Bezpečnosť cestnej premávky (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Róża Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Johan Danielsson v mene skupiny S&D, Valter Flego v mene skupiny Renew, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Elena Kountoura v mene skupiny GUE/NGL, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Thun und Hohenstein, a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan Rzońca.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia