Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 13 februari 2020 - Straatsburg

13. Verzoekschriften

Verzoekschriften 1266-19 tot en met 1357-19 en 0001-20 tot en met 0061-20 zijn ingeschreven in het algemene register op 7 februari 2020, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 7 februari 2020 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 226, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid