Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург

14. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 47 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 февруари 2020 г.)

комисия JURI

- Устав за европейски трансгранични асоциации и организации с нестопанска цел (2020/2026(INL))
(подпомагаща: EMPL)

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 февруари 2020 г.)

комисия IMCO

- Прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти) (2020/2028(INI))

комисия JURI

- Отговорност на дружествата за екологични щети (2020/2027(INI))
(подпомагаща: DEVE)

комисия LIBE, комисия FEMM

- Прилагане на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (2020/2029(INI))

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност