Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Donderdag 13 februari 2020 - Straatsburg

14. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 47 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2020)

commissie JURI

- Een statuut voor Europese grensoverschrijdende verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk (2020/2026(INL))
(advies: EMPL)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2020)

commissie IMCO

- Uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (de bouwproductenverordening) (2020/2028(INI))

commissie JURI

- Aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade (2020/2027(INI))
(advies: DEVE)

commissie LIBE, commissie FEMM

- Uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan (2020/2029(INI))

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid