Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg

14. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 47 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 lutego 2020 r.)

komisja JURI

- Status europejskich stowarzyszeń transgranicznych i ogranizacji niekomercyjnych (2020/2026(INL))
(opinia: EMPL)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 lutego 2020 r.)

komisja IMCO

- Wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) (2020/2028(INI))

komisja JURI

- Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku (2020/2027(INI))
(opinia: DEVE)

komisja LIBE, komisja FEMM

- Wdrażanie dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (2020/2029(INI))

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności