Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg

14. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 47 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. februára 2020)

výbor JURI

- Štatút pre európske cezhraničné združenia a neziskové organizácie (2020/2026(INL))
(stanovisko: EMPL)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. februára 2020)

výbor IMCO

- Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (nariadenie o stavebných výrobkoch) (2020/2028(INI))

výbor JURI

- Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí (2020/2027(INI))
(stanovisko: DEVE)

LIBE, výbor FEMM

- Vykonávanie smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania (2020/2029(INI))

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia