Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург

15. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 януари 2020 г.)

комисия ECON

- Рамка за управление за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(подпомагаща: BUDG (член 57 от Правилника за дейността), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

комисия IMCO

- Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар (2020/2018(INL))
(подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността), CULT (член 57 от Правилника за дейността), JURI (член 57 от Правилника за дейността), LIBE (член 57 от Правилника за дейността))

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност