Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

15. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 16 Ιανουαρίου 2020)

επιτροπή ECON

- Πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 57 του Κανονισμού), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

επιτροπή IMCO

- Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (2020/2018(INL))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού))

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου