Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 13 februari 2020 - Straatsburg

15. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 januari 2020)

commissie ECON

- Governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(advies: BUDG (artikel 57 van het Reglement), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

commissie IMCO

- Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren (2020/2018(INL))
(advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement), CULT (artikel 57 van het Reglement), JURI (artikel 57 van het Reglement), LIBE (artikel 57 van het Reglement))

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid