Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg

15. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 stycznia 2020 r.)

komisja ECON

- Ramy zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(opinia: BUDG (art. 57 Regulaminu), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

komisja IMCO

- Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku (2020/2018(INL))
(opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu), JURI (art. 57 Regulaminu), LIBE (art. 57 Regulaminu))

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności