Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg

15. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. januára 2020)

výbor ECON

- Rámec riadenia rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(stanovisko: BUDG (článok 57 rokovacieho poriadku), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

výbor IMCO

- Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu (2020/2018(INL))
(stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), CULT (článok 57 rokovacieho poriadku), JURI (článok 57 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku))

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia