Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург

16. Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 14 януари 2020 г.)

- Прилагане на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (2020/2029(INI))
комисии: LIBE, FEMM

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност