Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg

16. Rozhodnutie uplatniť postup spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14. januára 2020)

- Vykonávanie smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania (2020/2029(INI))
výbory: LIBE, FEMM

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia