Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Neljapäev, 13. veebruar 2020 - Strasbourg

17. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

DEVE-komisjon

- ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves (2020/2002(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
Nõuandvad komisjonid: DEVE

- ELi õigusraamistik, mis käsitleb ELi kannustatud ülemaailmse raadamise peatamist ja tagasipööramist (2020/2006(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandvad komisjonid: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (kodukorra artikkel 57)

ENVI-komisjon

- Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks (2020/2021(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
Nõuandvad komisjonid: ENVI

AFET-komisjon

- Kaitse- ja julgeolekualaseid riigihankeid käsitleva direktiivi 2009/81/EÜ ning kaitseotstarbeliste toodete vedu käsitleva direktiivi 2009/43/EÜ rakendamine (2019/2204(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
Kõuandvad komisjonid: AFET, ITRE

TRAN-komisjon

- Digiteenuste õigusakt: ühtse turu toimimise täiustamine (2020/2018(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
Nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57), CULT (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 57), LIBE (kodukorra artikkel 57)

CULT-komisjon

- Digiteenuste õigusakt: kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele (2020/2019(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
Nõuandvad komisjonid: CULT, IMCO (kodukorra artikkel 57)

ENVI-komisjon

- Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik (2020/2012(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
Nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57), LIBE (kodukorra artikkel 57)

CULT-komisjon

- Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid (2020/2022(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
Nõuandvad komisjonid: IMCO, CULT

AFCO-komisjon

- Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) – 2016.–2018. aasta aruanne (2019/2198(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
Nõuandvad komisjonid: AFCO

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika