Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Torstai 13. helmikuuta 2020 - Strasbourg

17. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

DEVE-valiokunta

- EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa (2020/2002(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: DEVE

- EU:n oikeudellinen kehys EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi (2020/2006(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (työjärjestyksen 57 artikla)

ENVI-valiokunta

- Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (2020/2021(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ENVI

AFET-valiokunta

- Direktiivin 2009/81/EY täytäntöönpano puolustus- ja turvallisuusalan julkisten hankintojen osalta ja direktiivin 2009/43/EY täytäntöönpano puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtojen osalta (2019/2204(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: AFET, ITRE

TRAN-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen (2020/2018(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), CULT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla)

CULT-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten (2020/2019(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: CULT, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

ENVI-valiokunta

- Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys (2020/2012(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla)

CULT-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset (2020/2022(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: IMCO, CULT

AFCO-valiokunta

- Asiakirjojen julkisuus (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) – Vuosikertomukset vuosilta 2016–2018 (2019/2198(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: AFCO

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö