Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Donderdag 13 februari 2020 - Straatsburg

17. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie DEVE

- Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika (2020/2002(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: DEVE

- Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde ontbossing op wereldniveau (2020/2006(INL))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (artikel 57 van het Reglement)

commissie ENVI

- Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten (2020/2021(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ENVI

commissie AFET

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/81/EG betreffende aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied, en van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht van defensiegerelateerde producten (2019/2204(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: AFET, ITRE

commissie TRAN

- Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren (2020/2018(INL))
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement), CULT (artikel 57 van het Reglement), JURI (artikel 57 van het Reglement), LIBE (artikel 57 van het Reglement)

commissie CULT

- Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn (2020/2019(INL))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: CULT, IMCO (artikel 57 van het Reglement)

commissie ENVI

- Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën (2020/2012(INL))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (artikel 57 van het Reglement), IMCO (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement), LIBE (artikel 57 van het Reglement)

commissie CULT

- Wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten (2020/2022(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: IMCO, CULT

commissie AFCO

- Toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7) - Jaarverslag voor de jaren 2016-2018 (2019/2198(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: AFCO

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid