Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg

17. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu (2020/2002(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: DEVE

- Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ (2020/2006(INL))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (článok 57 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (2020/2021(INI))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI

výbor AFET

- Vykonávanie smernice 2009/81/ES o obstarávaní v oblastiach obrany a bezpečnosti a smernice 2009/43/ES o transfere výrobkov obranného priemyslu (2019/2204(INI))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: AFET, ITRE

výbor TRAN

- Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu (2020/2018(INL))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), CULT (článok 57 rokovacieho poriadku), JURI (článok 57 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku)

výbor CULT

- Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online (2020/2019(INL))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: CULT, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií (2020/2012(INL))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku)

výbor CULT

- Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv (2020/2022(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: IMCO, CULT

výbor AFCO

- Prístup verejnosti k dokumentom (článok 122 ods. 7 rokovacieho poriadku) - výročná správa za roky 2016 - 2018 (2019/2198(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: AFCO

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia