Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

18. Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης (άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Κατόπιν κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών στις 14 Ιανουαρίου 2020)

επιτροπή PECH

- Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019/0226M(NLE) - 2019/0226(NLE))
(γνωμοδότηση: DEVE, BUDG)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου