Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg

19. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit från ledamöterna:

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skärpta kontroller vid import av fisk och om angivande av fiskens ursprung (B9-0067/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

PECH

- Gianna Gancia. Förslag till resolution om situationen för kristna i Nigeria (B9-0068/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Thierry Mariani. Förslag till resolution om EU-medborgare i Syrien (B9-0086/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy