Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на имунитет
 3.Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Република Гвинея, и по-специално насилието спрямо протестиращи
  
4.2.Детски труд в мини в Мадагаскар
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  
7.1.Република Гвинея, и по-специално насилието спрямо протестиращи (гласуване)
  
7.2.Детски труд в мини в Мадагаскар (гласуване)
  
7.3.Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) ***I (гласуване)
  
7.4.Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Пътна безопасност (разискване)
 13.Петиции
 14.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 15.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 16.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 17.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 18.Процедура на одобрение (член 105 от Правилника за дейността)
 19.Внесени документи
 20.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 21.График на следващите заседания
 22.Закриване на заседанието
 23.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (148 kb) Присъствен списък (62 kb) Резултати от различните гласувания (54 kb) Поименни гласувания (894 kb) 
 
Протокол (148 kb) Присъствен списък (62 kb) Резултати от различните гласувания (54 kb) Поименни гласувания (894 kb) 
 
Протокол (79 kb) Присъствен списък (14 kb) Резултати от различните гласувания (32 kb) Поименни гласувания (42 kb) 
 
Протокол (293 kb) Присъствен списък (88 kb) Резултати от различните гласувания (122 kb) Поименни гласувания (248 kb) 
Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност