Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 13. února 2020 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Žádost o zbavení imunity
 3.Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ – zásadní role zemědělců a venkovských oblastí (rozprava)
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Guinejská republika, zejména násilí vůči demonstrantům
  4.2.Dětská práce v dolech na Madagaskaru
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Hlasování
  7.1.Guinejská republika, zejména násilí vůči demonstrantům (hlasování)
  7.2.Dětská práce v dolech na Madagaskaru (hlasování)
  7.3.Systém falešných a pravých dokladů online (FADO) ***I (hlasování)
  7.4.Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Bezpečnost silničního provozu (rozprava)
 13.Petice
 14.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 15.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 16.Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)
 17.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 18.Postup souhlasu (článek 105 jednacího řádu)
 19.Předložení dokumentů
 20.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 21.Termín příštího dílčího zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 23.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (137 kb)
20/05/2020 15:40
  Prezenční listina (62 kb)
06/04/2020 14:14
 
Zápis (77 kb)
20/05/2020 15:40
  Prezenční listina (13 kb)
06/04/2020 14:14
  Výsledky hlasování (30 kb)
05/05/2020 15:28
  Jmenovitá hlasování (46 kb)
05/05/2020 15:25
 
Zápis (268 kb)
20/05/2020 15:40
  Prezenční listina (80 kb)
06/04/2020 14:14
  Výsledky hlasování (119 kb)
05/05/2020 15:28
  Jmenovitá hlasování (249 kb)
05/05/2020 15:25
Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí