Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 13. februar 2020 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af immunitet
 3."Fra jord til bord"-strategien – den centrale rolle, som landbrugere og landdistrikter spiller (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Republikken Guinea, navnlig vold mod demonstranter
  
4.2.Børnearbejde i miner i Madagaskar
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Afstemningstid
  
7.1.Republikken Guinea, navnlig vold mod demonstranter (afstemning)
  
7.2.Børnearbejde i miner i Madagaskar (afstemning)
  
7.3.Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) ***I (afstemning)
  
7.4.EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Færdselssikkerhed (forhandling)
 13.Andragender
 14.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger
 15.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 16.Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)
 17.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 18.Godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 105)
 19.Modtagne dokumenter
 20.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Hævelse af mødet
 23.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (135 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (46 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (894 kb) 
 
Protokol (135 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (46 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (894 kb) 
 
Protokol (76 kb) Tilstedeværelsesliste (13 kb) Afstemningsresultater (32 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (42 kb) 
 
Protokol (269 kb) Tilstedeværelsesliste (79 kb) Afstemningsresultater (105 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (236 kb) 
Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik