Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 13. helmikuuta 2020 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 3.Pellolta pöytään -strategia - viljelijöiden ja maaseutualueiden keskeinen asema (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta
  4.2.Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  7.1.Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta (äänestys)
  7.2.Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa (äänestys)
  7.3.False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO) ***I (äänestys)
  7.4.EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Liikenneturvallisuus (keskustelu)
 13.Vetoomukset
 14.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 15.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 16.Päätös valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)
 17.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 18.Hyväksyntämenettely (työjärjestyksen 105 artikla)
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istunnon päättäminen
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (137 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (47 kb) Nimenhuutoäänestykset (894 kb) 
 
Pöytäkirja (137 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (47 kb) Nimenhuutoäänestykset (894 kb) 
 
Pöytäkirja (76 kb) Läsnäololista (13 kb) Äänestysten tulokset (30 kb) Nimenhuutoäänestykset (43 kb) 
 
Pöytäkirja (263 kb) Läsnäololista (79 kb) Äänestysten tulokset (104 kb) Nimenhuutoäänestykset (236 kb) 
Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö