Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu
 3.Strategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów
  4.2.Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Głosowanie
  7.1.Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów (głosowanie)
  7.2.Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze (głosowanie)
  7.3.System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***I (głosowanie)
  7.4.Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 9.Korekty i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Bezpieczeństwo ruchu drogowego (debata)
 13.Petycje
 14.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 15.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 16.Decyzja o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu)
 17.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 18.Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)
 19.Składanie dokumentów
 20.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Zamknięcie posiedzenia
 23.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (136 kb)
20/05/2020 15:52
  Lista obecności (62 kb)
06/04/2020 14:24
 
Protokół (77 kb)
20/05/2020 15:52
  Lista obecności (13 kb)
06/04/2020 14:24
  Wyniki głosowania (30 kb)
05/05/2020 15:28
  Głosowanie imienne (47 kb)
05/05/2020 15:26
 
Protokół (271 kb)
20/05/2020 15:52
  Lista obecności (79 kb)
06/04/2020 14:24
  Wyniki głosowania (116 kb)
05/05/2020 15:28
  Głosowanie imienne (237 kb)
05/05/2020 15:26
Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności