Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie imunity
 3.Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Guinejská republika, najmä násilie voči demonštrantom
  4.2.Detská práca v baniach na Madagaskare
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Hlasovanie
  7.1.Guinejská republika, najmä násilie voči demonštrantom (hlasovanie)
  7.2.Detská práca v baniach na Madagaskare (hlasovanie)
  7.3.Systém pre falšované a pravé doklady online (FADO) ***I (hlasovanie)
  7.4.Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Bezpečnosť cestnej premávky (rozprava)
 13.Petície
 14.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 15.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 16.Rozhodnutie uplatniť postup spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 17.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 18.Postup súhlasu (článok 105 rokovacieho poriadku)
 19.Predloženie dokumentov
 20.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Skončenie rokovania
 23.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (135 kb)
20/05/2020 15:54
  Prezenčná listina (62 kb)
06/04/2020 14:26
 
Zápisnica (77 kb)
20/05/2020 15:54
  Prezenčná listina (13 kb)
06/04/2020 14:26
  Výsledky hlasovaní (30 kb)
05/05/2020 15:28
  Hlasovania podľa mien (47 kb)
05/05/2020 15:26
 
Zápisnica (272 kb)
20/05/2020 15:54
  Prezenčná listina (80 kb)
06/04/2020 14:26
  Výsledky hlasovaní (113 kb)
05/05/2020 15:28
  Hlasovania podľa mien (225 kb)
05/05/2020 15:26
Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia