Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet
 3.Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter
  4.2.Barnarbete i gruvorna i Madagaskar
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter (omröstning)
  7.2.Barnarbete i gruvorna i Madagaskar (omröstning)
  7.3.Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) ***I (omröstning)
  7.4.EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Trafiksäkerhet (debatt)
 13.Framställningar
 14.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 15.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 16.Beslut om tillämpning av gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen)
 17.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 18.Godkännandeförfarandet (artikel 105 i arbetsordningen)
 19.Inkomna dokument
 20.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avslutande av sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (137 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (46 kb) Omröstningar med namnupprop (894 kb) 
 
Protokoll (137 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (46 kb) Omröstningar med namnupprop (894 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (29 kb) Omröstningar med namnupprop (49 kb) 
 
Protokoll (265 kb) Närvarolista (80 kb) Omröstningsresultat (103 kb) Omröstningar med namnupprop (236 kb) 
Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy