Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet
 3.Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter
  4.2.Barnarbete i gruvorna i Madagaskar
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter (omröstning)
  7.2.Barnarbete i gruvorna i Madagaskar (omröstning)
  7.3.Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) ***I (omröstning)
  7.4.EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Trafiksäkerhet (debatt)
 13.Framställningar
 14.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 15.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 16.Beslut om tillämpning av gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen)
 17.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 18.Godkännandeförfarandet (artikel 105 i arbetsordningen)
 19.Inkomna dokument
 20.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avslutande av sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (137 kb)
20/05/2020 15:54
  Närvarolista (62 kb)
06/04/2020 14:26
 
Protokoll (75 kb)
20/05/2020 15:54
  Närvarolista (13 kb)
06/04/2020 14:26
  Omröstningsresultat (29 kb)
05/05/2020 15:28
  Omröstningar med namnupprop (49 kb)
05/05/2020 15:26
 
Protokoll (265 kb)
20/05/2020 15:54
  Närvarolista (80 kb)
06/04/2020 14:26
  Omröstningsresultat (103 kb)
05/05/2020 15:28
  Omröstningar med namnupprop (237 kb)
05/05/2020 15:26
Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy