Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 54kPDF 118kWORD 34k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0101/2020
(ID)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)-
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
ΟΚ+361, 165, 100
§αρχικό κείμενοΟΚ
§ 128GUE/NGLΗΨ-214, 271, 140
2Verts/ALEΗΨ+277, 267, 77
Μετά την § 129GUE/NGLΗΨ+370, 219, 36
Μετά την § 1410GUE/NGL-
§ 203Verts/ALEΟΚ+392, 141, 95
Μετά την § 204Verts/ALEΟΚ+298, 297, 32
Μετά την αιτιολογική σκέψη ΙΑ5GUE/NGL-
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ6GUE/NGL-
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE:§ 5· τροπολογίες 1, 3, 4, 7
Διάφορα
Η Evin Incir (Ομάδα S&D) έχει επίσης υπογράψει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0102/2020.

 3. Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) ***I 

Έκθεση: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία2επιτροπήΟΚ+592, 33, 3
Διάφορα
Προσθήκη: όλες οι γλώσσες.

 4. Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0093/2020, B9-0095/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0095/2020
(ECR)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)-
Πρόταση ψηφίσματος B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 1, μετά το στοιχείο δ)3S&D+
§ 1, στοιχείο ζ)1S&D, Verts/ALEψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+343, 243, 42
§ 1, στοιχείο ιβ)§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 1, στοιχείο ιγ)§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+428, 149, 46
2/ΟΚ+366, 240, 22
§ 1, στοιχείο κβ)§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 1, στοιχείο κδ)§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+483, 86, 58
2/ΟΚ+487, 123, 17
3/ΟΚ+525, 51, 50
§ 1, στοιχείο κζ)§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 1, στοιχείο κη)§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+457, 130, 39
§ 1, στοιχείο λστ)§αρχικό κείμενοΟΚ+460, 94, 72
Μετά την αιτιολογική σκέψη Δ2S&D+
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+496, 93, 38
2/ΟΚ+420, 161, 42
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+451, 113, 59
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+463, 108, 50
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Renew:§ 1, στοιχείο λστ)· τελική ψηφοφορία
ECR:Αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ, ΙΑ (2ο μέρος)· § 1, στοιχείο ιγ) (2ο μέρος)· § 1, στοιχείο κη) (2ο μέρος)
S&D:§ 1, στοιχείο ιγ)· § 1, στοιχείο κδ)· § 1, στοιχείο λστ)
Verts/ALE:§ 1, στοιχείο κδ)
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR:Αιτιολογική σκέψη ΙΓ· § 1, στοιχείο ιβ)· § 1, στοιχείο λστ)
PPE:Αιτιολογική σκέψη ΙΓ· § 1, στοιχείο ιβ) § 1, στοιχείο κη)· § 1, στοιχείο λστ)
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
§ 1, στοιχείο κη)
1ο μέρος"να παράσχει ανάλογη προς την ηλικία, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε κορίτσια και αγόρια σε σχολικά περιβάλλοντα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά και στους νέους να αναπτύξουν τις ορθές γνώσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες που χρειάζονται για να διαμορφώσουν ασφαλείς και υγιείς σχέσεις που θα βασίζονται στον αλληλοσεβασμό· να υπενθυμίσει ότι αυτή η διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ισότητα και ποικιλομορφία· να αναγνωρίσει ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου, η έκφραση του φύλου, τα πρότυπα φύλου, οι σχέσεις και η θετική συναίνεση, η πρόληψη της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών, όπως η σεξουαλική προσέγγιση μέσω διαδικτύου και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, ο ιός HIV και η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη,"
2ο μέρος"και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·"
PPE:
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται σε ολόκληρο τον κόσμο μια οργανωμένη, ανησυχητική εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ*·"
2ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναντίωση αυτή είναι επίσης ορατή στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου κινήματα κατά του φύλου προσπαθούν να περιορίσουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, να απαγορεύσουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τις μελέτες σχετικά με το φύλο και να προωθήσουν εκστρατείες δυσφήμισης κατά της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων ισοδυναμεί με επιθέσεις κατά της ίδιας της δημοκρατίας·"
τροπολογία 1
1ο μέροςσύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όλες" (δεύτερη εμφάνιση) και "με βάση τα υπάρχοντα διεθνή παραδείγματα·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
ECR, PPE:
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η βία κατά των γυναικών θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και μία στις τρεις έχουν πέσει θύματα σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση ορισμένων ομάδων γυναικών σε διατομεακές και πολλαπλές μορφές διακρίσεων αυξάνει περαιτέρω την έκθεσή τους σε διάφορες μορφές έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε νόμους και πρακτικές και η αντιμετώπιση μεροληπτικών συμπεριφορών και κανόνων σε τομείς όπως οι γάμοι παιδιών και άλλες εθιμικές πρακτικές ενισχύουν τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών·"
2ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών·"
§ 1, στοιχείο ιγ)
1ο μέρος"να καταδικάσει έντονα τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule), ο οποίος δεν επιτρέπει στις διεθνείς οργανώσεις να λαμβάνουν χρηματοδότηση οικογενειακού προγραμματισμού από τις ΗΠΑ, εφόσον εφαρμόζουν, παρέχουν συμβουλές, αναφέρουν ή ασκούν πιέσεις για υπηρεσίες άμβλωσης· να αντιμετωπίσει αυτόν τον κανόνα ως άμεση επίθεση και πλήγμα για τα κτηθέντα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών·"
2ο μέρος"να καλέσει επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του κανόνα της μέγγενης στηρίζοντας σημαντικά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό·"
§ 1, στοιχείο κβ)
1ο μέροςσύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να δώσει το παράδειγμα και να άρει τη στασιμότητα στην οποία έχει περιέλθει η έγκριση της οδηγίας για τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 1, στοιχείο κδ)
1ο μέρος"να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και επιβολή της σύμβασης και να διαθέσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, καθώς και για την προστασία των θυμάτων· να λάβει υπόψη του τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO) και να βελτιώσει τη νομοθεσία ώστε να συνάδει περισσότερο με τις διατάξεις της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·" εκτός από τις λέξεις: "χωρίς περιορισμούς"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
3ο μέρος"να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει νομική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών στην πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου·"
§ 1, στοιχείο κζ)
1ο μέρος"να εγγυηθεί τον καθολικό σεβασμό και την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, της BPfA και των εγγράφων αποτελεσμάτων των διασκέψεων αναθεώρησής της, αναγνωρίζοντας ότι συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των ΣΒΑ που αφορούν την υγεία, όπως η προγεννητική περίθαλψη και τα μέτρα για την αποφυγή τοκετών υψηλού κινδύνου και τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας·"
2ο μέρος"να αναγνωρίσει ότι η πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό, σε υπηρεσίες μητρικής υγείας και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής γυναικών·"
Διάφορα
Ο Udo Bullmann (Ομάδα S&D) έχει επίσης υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος B9-0093/2020.
Ο Δημήτριος Παπαδημούλης (Ομάδα GUE/NGL) έχει επίσης υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος B9-0093/2020.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου