Index 
Jegyzőkönyv
XML 48kPDF 112kWORD 31k
2020. február 13., Csütörtök - Strasbourg
A szavazások eredményei

 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. Guineai Köztársaság, különösen a titltakozók elleni erőszak 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Gyermekmunka a madagaszkári bányákban 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány: B9-0101/2020
(ID)
állásfoglalás (a szöveg egésze)-
Közös állásfoglalási indítvány: RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
5.bek.1=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
NSz+361, 165, 100
bek.eredeti szövegNSz
12.bek.8GUE/NGLESz-214, 271, 140
2Verts/ALEESz+277, 267, 77
12.bek. után9GUE/NGLESz+370, 219, 36
14.bek. után10GUE/NGL-
20.bek.3Verts/ALENSz+392, 141, 95
20.bek. után4Verts/ALENSz+298, 297, 32
K.preb. után5GUE/NGL-
L.preb.6GUE/NGL-
állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:5.bek.; 1., 3., 4. és 7. mód.
Egyéb
Evin Incir (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B9-0102/2020. sz. közös állásfoglalási indítványt.

 3. A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere***I 

Jelentés: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás2bizottságNSz+592, 33, 3
Egyéb
Kiegészítés: Az összes nyelvi változatot érinti.

 4. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B9-0093/2020, B9-0095/2020

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány B9-0095/2020
(ECR)
állásfoglalás (a szöveg egésze)-
Állásfoglalási indítvány B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
1.bek., d) pont után3S&D+
1.bek., g) pont;1S&D, Verts/ALErész.
1+
2/ESz+343, 243, 42
1.bek., l) pontbek.eredeti szövegkül.+
1.bek., m) pontbek.eredeti szövegrész.
1/NSz+428, 149, 46
2/NSz+366, 240, 22
1.bek., v) pontbek.eredeti szövegrész.
1+
2+
1.bek., x) pontbek.eredeti szövegrész.
1/NSz+483, 86, 58
2/NSz+487, 123, 17
3/NSz+525, 51, 50
1.bek., aa) pontbek.eredeti szövegrész.
1+
2+
1.bek., bb) pontbek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+457, 130, 39
1.bek., jj) pontbek.eredeti szövegNSz+460, 94, 72
D.preb. után2S&D+
F.preb.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+496, 93, 38
2/NSz+420, 161, 42
K.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+451, 113, 59
M.preb.bek.eredeti szövegkül.+
állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+463, 108, 50
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Renew:1.bek., jj) pont; zárószavazás
ECR:F.preb, K. preb. (2. rész) 1. bek., m) pont (2. rész) 1. bek., bb) pont (2. rész)
S&D:1.bek., m) pont; 1. bek., x) pont; 1. bek., jj) pont;
Verts/ALE:1.bek., x) pont
Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECRM.preb.; 1. bek., l) pont; 1. bek., jj) pont
PPE:M.preb.; 1. bek., l) pont; 1. bek., bb) pont; 1. bek., jj) pont
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR
1.bek., bb) pont
1.rész„biztosítson tanulmányokon alapuló, életkort figyelembe vevő, átfogó szexuális és kapcsolati oktatást a lányok és fiúk számára iskolai környezetben annak érdekében, hogy a gyermekek és a fiatalok elsajátíthassák a biztonságos, egészséges és tiszteletteljes kapcsolatok kialakításához szükséges pontos ismereteket, attitűdöket és készségeket; emlékeztessen arra, hogy az ilyen oktatásnak az emberi jogok, valamint a nemek közötti egyenlőség és a sokszínűség tiszteletben tartásán kell alapulnia; ismerje el, hogy ennek az oktatásnak olyan témákra kell kiterjednie, mint a szexuális irányultság és a nemi identitás, a nemi önkifejezés, a nemi normák, a kapcsolatok és a megerősítő beleegyezés, a szexuális és nemi alapú erőszak és az olyan káros gyakorlatok megelőzése, mint a gyermek elcsábítása és a női nemi szervek megcsonkítása, a szexuális úton terjedő fertőzések, a HIV és a nem szándékos terhesség megelőzése,”
2.rész„továbbá tájékoztatás nyújtása a szexuális és reprodukciós egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről, ideértve a családtervezést, a fogamzásgátló módszereket és a biztonságos és legális terhességmegszakítást;”
PPE:
F.preb.
1.rész„mivel világszerte szervezett, aggasztó visszaesés figyelhető meg a nők és az LMBTIQ-személyek jogainak terén;”
2.rész„mivel ez a visszaesés azokban a tagállamokban is látható, ahol a genderellenes mozgalmak törekszenek a szexuális és reprodukciós egészség és jogok korlátozására, a szexuális nevelés és a társadalmi nemekkel foglalkozó tanulmányok betiltására, valamint támogatják az Isztambuli Egyezmény elleni lejárató kampányokat; mivel e visszalépést a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek a terén egyenértékűnek kell tekinteni a demokrácia elleni támadásokkal;”
1.mód.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „a meglévő nemzetközi példákra építve” és „valamennyi” (második előfordulás)
2.résza fenti szövegrész
ECR, PPE:
K.preb.
1.rész„mivel az Isztambuli Egyezmény értelmében a nők elleni erőszak az emberi jogok megsértésének és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés egy formájának minősül; mivel a nemi alapú erőszak továbbra is mindennapi valóság az Unióban élő nők és lányok milliói számára; mivel az Unióban minden második nőt ért már szexuális zaklatás, és minden harmadik nőt ért már fizikai és/vagy szexuális erőszak; mivel a nők és a lányok teszik ki az emberkereskedelem áldozatainak kétharmadát; mivel a nők egyes, interszekcionális és halmozott megkülönböztetésnek kitett csoportjai még inkább ki vannak téve a nemi alapú erőszak különböző formáinak; mivel a megkülönböztetés elleni küzdelem a jogszabályok és gyakorlatok terén, valamint a megkülönböztető attitűdök és normák elleni küzdelem olyan területeken, mint a gyermekházasság és más, szokásokon alapuló gyakorlatok, erősíti a nők jogait és szerepvállalását;”
2.rész„mivel a szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal kapcsolatos szolgáltatások megtagadása a nők elleni erőszak egyik formája;”
1.bek., m) pont
1.rész„határozottan ítélje el az „általános tilalmi szabályt”, amely megtiltja a nemzetközi szervezeteknek, hogy családtervezési támogatást kapjanak az Egyesült Államoktól, amennyiben terhességmegszakítási szolgáltatásokat vagy azokkal kapcsolatos tanácsadást nyújtanak, azokat ajánlják vagy azokért lobbiznak; tekintse ezt a szabályt közvetlen támadásnak a nők és lányok jogai ellen, és visszalépésnek az e tekintetben elért eredmények tekintetében;”
2.rész„sürgősen szólítsa fel az EU-t és tagállamait, hogy a szexuális és reprodukciós egészség és jogok finanszírozásának jelentős támogatásával ellensúlyozzák az általános tilalmi szabály hatását, és szüntessék meg a finanszírozási hiányt;”
1.bek., v) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „járjon elöl jó példával és oldja fel a nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv útjában álló akadályokat az Európai Tanácsban, továbbá javasolja, hogy a választási törvényekbe vezessenek be a nemi szempontból kiegyensúlyozott képviseletre vonatkozó követelményeket;”
2.résza fenti szövegrész
1.bek., x) pont
1.rész„sürgősen zárja le az isztambuli egyezmény EU általi megerősítését az egyezményhez való széles körű, korlátozások nélküli csatlakozás alapján, és szorgalmazza az egyezmény valamennyi tagállam általi ratifikálását; biztosítsa az egyezmény megfelelő érvényesítését és végrehajtását, és biztosítsa a kellő pénzügyi és humán erőforrásokat a nők elleni erőszak és a nemi alapú erőszak megelőzésére és leküzdésére, valamint az áldozatok védelmére; vegye figyelembe az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportja (GREVIO) által megfogalmazott ajánlásokat, és javítsa a jogszabályokat annak érdekében, hogy azok jobban összhangba kerüljenek az isztambuli egyezmény rendelkezéseivel;” kivéve: „korlátozások nélküli”
2.résza fenti szövegrész
3.rész„kérje a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogi aktust a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak és a nemi alapú erőszak valamennyi formájának megelőzéséről és visszaszorításáról;”
1.bek., aa) pont
1.rész„biztosítsa a szexuális és reprodukciós egészség és jogok egyetemes tiszteletben tartását és az azokhoz való hozzáférést a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési programjában, a Pekingi Cselekvési Platformban és az azok felülvizsgálatával foglalkozó konferenciák záródokumentumaiban foglaltak szerint, elismerve, hogy ezek hozzájárulnak az összes egészségügyi vonatkozású fenntartható fejlődési cél – például a terhesgondozás és a magas kockázatú szülések elkerülését, valamint a csecsemő- és gyermekhalandóság csökkentését célzó intézkedések – eléréséhez;”
2.rész„ismerje el, hogy a családtervezéshez, az anyáknak járó egészségügyi szolgáltatásokhoz és a biztonságos és legális abortuszhoz történő hozzáférés fontos elemek a nők életének megmentésében;”
Egyéb
Udo Bullmann (S&D képviselőcsoport) szintén aláírta a B9-0093/2020. sz. állásfoglalási indítványt.
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az B9-0093/2020 sz. állásfoglalási indítványt.
Utolsó frissítés: 2020. július 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat