Index 
Proces-verbal
XML 47kPDF 109kWORD 31k
Joi, 13 februarie 2020 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor 

Propuneri de rezoluție: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0104/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Problema muncii copiilor în minele din Madagascar 

Propuneri de rezoluție: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0101/2020
(ID)
Rezoluție (întregul text)-
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0102/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
AN+361, 165, 100
§text originalAN
§ 128GUE/NGLVE-214, 271, 140
2Verts/ALEVE+277, 267, 77
După § 129GUE/NGLVE+370, 219, 36
După § 1410GUE/NGL-
§ 203Verts/ALEAN+392, 141, 95
După § 204Verts/ALEAN+298, 297, 32
După considerentul K5GUE/NGL-
Considerentul L6GUE/NGL-
Rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE:§ 5; amendamentele 1, 3, 4, 7
Diverse
Evin Incir (Grupul S&D) a semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B9-0102/2020.

 3. Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO) ***I 

Raport: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Acord provizoriu
Acord provizoriu2comisiaAN+592, 33, 3
Diverse
Addendum: toate versiunile lingvistice.

 4. Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor 

Propuneri de rezoluție: B9-0093/2020, B9-0095/2020

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotVot prin AN/VE - observații
Propunerea de rezoluție B9-0095/2020
(ECR)
Rezoluție (întregul text)-
Propunerea de rezoluție B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 1 după litera (d)3S&D+
§ 1 litera (g)1S&D, Verts/ALEdiv
1+
2/VE+343, 243, 42
§ 1 litera (l)§text originalvs+
§ 1 litera (m)§text originaldiv
1/AN+428, 149, 46
2/AN+366, 240, 22
§ 1 litera (v)§text originaldiv
1+
2+
§ 1 litera (x)§text originaldiv
1/AN+483, 86, 58
2/AN+487, 123, 17
3/AN+525, 51, 50
§ 1 litera (aa)§text originaldiv
1+
2+
§ 1 litera (bb)§text originaldiv
1+
2/AN+457, 130, 39
§ 1 litera (jj)§text originalAN+460, 94, 72
După considerentul D2S&D+
Considerentul F§text originaldiv
1/AN+496, 93, 38
2/AN+420, 161, 42
Considerentul K§text originaldiv
1+
2/AN+451, 113, 59
Considerentul M§text originalvs+
Rezoluție (întregul text)AN+463, 108, 50
Solicitări de vot prin apel nominal
Renew:§ 1 litera (jj); vot final
ECR:considerentele F, K (a 2-a parte); § 1 litera (m) (a 2-a parte); § 1 litera (bb) (a 2-a parte)
S&D:§ 1 litera (m); § 1 litera (x); § 1 litera (jj)
Verts/ALE:§ 1 litera (x)
Solicitări de vot separat
ECR:considerentul M; § 1 litera (l); § 1 litera (jj)
PPE:considerentul M; § 1 litera (l); § 1 litera (bb); § 1 litera (jj)
Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 1 litera (bb)
Prima parte„să ofere fetelor și băieților, în mediul școlar, o educație completă în domeniul sexualității și al relațiilor, bazată pe date concrete și adaptată vârstei, pentru a permite copiilor și tinerilor să își dezvolte cunoștințele, atitudinile și aptitudinile corespunzătoare, necesare pentru a crea relații sigure, sănătoase și bazate pe respect; să reamintească faptul că o astfel de educație ar trebui să se întemeieze pe respectarea drepturilor omului, a egalității de gen și a diversității; să recunoască faptul că o astfel de educație ar trebui să includă subiecte precum orientarea sexuală și identitatea de gen, exprimarea de gen, normele de gen, relațiile și consimțământul afirmativ, prevenirea violenței sexuale și a violenței bazate pe gen și a practicilor dăunătoare, cum ar fi ademenirea și mutilarea genitală a femeilor, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, HIV și sarcina nedorită,”
A doua parte„precum și furnizarea de informații despre accesul la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv planificare familială, metode contraceptive și avortul legal și în condiții de siguranță;”
PPE:
considerentul F
Prima parte„întrucât în întreaga lume se poate observa o reacție ostilă sistematică și îngrijorătoare la adresa drepturilor femeilor și a persoanelor LGBTIQ*;”
A doua parte„întrucât această reacție ostilă este vizibilă și în statele membre, în care mișcări împotriva drepturilor de gen încearcă să limiteze sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, să interzică educația sexuală și studiile de gen și să promoveze campanii de denigrare împotriva Convenției de la Istanbul; întrucât acest regres al drepturilor femeilor și egalității de gen trebuie să fie considerat ca echivalent cu atacurile împotriva democrației;”
amendamentul 1
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „toate” (a doua ocurență) și „pornind de la exemplele internaționale existente;”
A doua parteaceste cuvinte
ECR, PPE:
considerentul K
Prima parte„întrucât, conform Convenției de la Istanbul, „violența împotriva femeilor” este înțeleasă ca o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare împotriva femeilor; întrucât violența bazată pe gen continuă să reprezinte o realitate zilnică pentru milioane de femei și fete; întrucât în UE cel puțin una din două femei au fost supuse hărțuirii sexuale și una din trei sunt afectate de violență fizică și/sau sexuală; întrucât femeile și fetele reprezintă peste două treimi dintre victimele traficului de ființe umane; întrucât expunerea anumitor grupuri de femei la forme de discriminare intersecționale și multiple le sporește expunerea la diverse forme de violență bazată pe gen; întrucât combaterea discriminării existente în legislație și practici și eliminarea atitudinilor și a normelor discriminatorii în domenii precum căsătoriile între copii și alte practici tradiționale întăresc drepturile și capacitarea femeilor;”
A doua parte„întrucât refuzul accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile aferente este o formă de violență împotriva femeilor;”
§ 1 litera (m)
Prima parte„să condamne ferm reglementarea cunoscută sub numele de «regula călușului mondial»”, care nu permite organizațiilor internaționale să beneficieze de finanțare pentru planificarea familială din partea SUA în cazul în care furnizează servicii de avort, oferă consiliere medicală cu privire la acestea, orientează pacienții către instituții care prestează astfel de servicii sau desfășoară activități de lobby în favoarea avortului; să considere că această reglementare este un atac direct la adresa progreselor realizate în ceea ce privește respectarea drepturilor femeilor și fetelor, marcând un regres în acest domeniu;”
A doua parte„să solicite, în regim de urgență, ca UE și statele sale membre să contracareze impactul regulii călușului, sprijinind în mod semnificativ finanțarea sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente și să acopere deficitul de finanțare;”
§ 1 litera (v)
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „să ofere un exemplu și să deblocheze în cadrul Consiliului European Directiva privind femeile în consiliile de administrație și”
A doua parteaceste cuvinte
§ 1 litera (x)
Prima parte„să încheie de urgență ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul, aderând la aceasta plenar și fără nicio restricție și să promoveze ratificarea acesteia de către toate statele membre; să asigure aplicarea și punerea în practică adecvată a Convenției și să aloce resurse financiare și umane corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței de gen, precum și pentru protejarea victimelor; să ia în considerare recomandările Grupului de experți ai Consiliului Europei în intervenția contra violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (GREVIO) și să îmbunătățească legislația pentru a se conforma mai bine dispozițiilor Convenției de la Istanbul;” cu excepție cuvintelor: „și fără nicio restricție”
A doua parteaceste cuvinte
A treia parte„să ceară Comisiei să prezinte un act legislativ privind prevenirea și eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor, precum și a violenței bazate pe gen;”
§ 1 litera (aa)
Prima parte„să garanteze respectarea sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente și accesul universal la acestea, astfel cum s-a convenit în Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare, în BPfA și în documentele finale ale conferințelor de revizuire a acestora, recunoscând faptul că acestea contribuie la realizarea tuturor ODD-urilor legate de sănătate, cum ar fi asistența medicală prenatală și măsuri pentru a evita nașterile cu risc ridicat și a reduce mortalitatea infantilă și a copiilor;”
A doua parte„să recunoască că accesul la planificarea familială, la servicii de sănătate a mamei și la servicii sigure și legale de avort reprezintă elemente importante pentru salvarea vieții femeilor;”
Diverse
Udo Bullmann (Grupul S&D) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluție B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (Grupul GUE/NGL) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluție B9-0093/2020.
Ultima actualizare: 16 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate