Index 
Jegyzőkönyv
XML 136kPDF 271kWORD 76k
2020. február 13., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 3.„Termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki területek kulcsfontosságú szerepe (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
4.1.Guineai Köztársaság, különösen a tiltakozók elleni erőszak
  
4.2.Gyermekmunka a madagaszkári bányákban
 5.Az ülés folytatása
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Szavazások órája
  
7.1.Guineai Köztársaság, különösen a tiltakozók elleni erőszak (szavazás)
  
7.2.Gyermekmunka a madagaszkári bányákban (szavazás)
  
7.3.A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere ***I (szavazás)
  
7.4.Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Közúti közlekedésbiztonság (vita)
 13.Petíciók
 14.Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről
 15.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 16.Határozat közös bizottsági eljárás alkalmazásáról (az eljárási szabályzat 58. cikke)
 17.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 18.Egyetértési eljárás (az eljárási szabályzat 105. cikke)
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 21.A következő ülésnapok időpontja
 22.Az ülés berekesztése
 23.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes spanyol hatóságok továbbítottak egy Clara Ponsatí Obiols képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet, hogy levetővé váljon egy ellene indított büntetőjogi eljárás folytatása.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


3. „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki területek kulcsfontosságú szerepe (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000013/2020) felteszi: Norbert Lins, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki területek alapvető szerepe (B9-0009/2020)

Norbert Lins kifejti a kérdést.

Janusz Wojciechowski (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Herbert Dorfmann, a PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, az S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a Renew képviselőcsoport nevében, Ivan David, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Sarah Wiener, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, az ECR képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dino Giarrusso, független, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar és Petros Kokkalis.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander és Antonius Manders, a vita lebonyolításáról (az elnök pontosít).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru és Seán Kelly.

Felszólal: Janusz Wojciechowski.

A vitát berekesztik.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2020.2.12-i jegyzőkönyv, 4. pont .)


4.1. Guineai Köztársaság, különösen a tiltakozók elleni erőszak

Állásfoglalási indítványok: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 és B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana és Maria Arena előterjeszti a B9-0104/2020 és B9-0106/2020 állásfoglalási indítványokat.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega és Jan-Christoph Oetjen előterjeszti a B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 és B9-0113/2020 állásfoglalási indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Lars Patrick Berg, az ID képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, és Thierry Mariani.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar és Mick Wallace.

Felszólal: Helena Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.2.13-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. Gyermekmunka a madagaszkári bányákban

Állásfoglalási indítványok: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 és B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko és Hilde Vautmans előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a Renew képviselőcsoport nevében, Maxette Pirbakas, az ID képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Vilibor Sinčić, független, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń és Elżbieta Rafalska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ljudmila Novak, Caterina Chinnici és Clare Daly.

Felszólal: Helena Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.2.13-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.05-kor folytatódik.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Renew képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

AFET bizottság: Nicola Danti helyett Katalin Cseh

ITRE bizottság: Katalin Cseh helyett Nicola Danti

A határozatok a mai naptól hatályosak.

°
° ° °

Felszólal: Antonius Manders.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva az Európai Parlament honlapján elérhetők.


7.1. Guineai Köztársaság, különösen a tiltakozók elleni erőszak (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 és B9-0113/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0104/2020

(amely a B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 és B9-0113/2020 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou és Javier Nart, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Pierrette Herzberger-Fofana és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2020)0036)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)


7.2. Gyermekmunka a madagaszkári bányákban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 és B9-0112/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0101/2020

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0102/2020

(amely a B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 és B9-0112/2020 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Caroline Roose, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić és Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2020)0037)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Felszólalások

Nuno Melo.


7.3. A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2020)0038)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


7.4. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0095/2020 és B9-0093/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0095/2020

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0093/2020

Elfogadva. (P9_TA(2020)0039)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Felszólalások

Daniel Freund.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Roberta Metsola -jelentés - A9-0022/2019 - A hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere
Bogdan Rzońca és Joachim Stanisław Brudziński

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások - B9-0093/2020, B9-0095/2020
Guido Reil, Virginie Joron, Eugen Tomac, Leila Chaibi és Juozas Olekas.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók.

Az elektronikus változat a plenáris ülés utolsó napjától számított két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.33-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Közúti közlekedésbiztonság (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Közúti közlekedésbiztonság (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Róża Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Johan Danielsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Valter Flego, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elena Kountoura, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Thun und Hohenstein, és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Rzońca.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean.

A vitát berekesztik.


13. Petíciók

A 1266-19–1357-19 és a 0001-20–0061-20 számú petíciókat 2020. február 7-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2020. február 7-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


14. Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 47. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. február 6-i határozatát követően)

JURI bizottság

- Határokon átnyúló európai egyesületek és nonprofit szervezetek alapszabálya (2020/2026(INL))
(vélemény: EMPL)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. február 6-i határozatát követően)

IMCO bizottság

- Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU rendelet végrehajtása (az építési termékekről szóló rendelet) (2020/2028(INI))

JURI bizottság

- A vállalatok környezeti károkkal kapcsolatos felelőssége (2020/2027(INI))
(vélemény: DEVE)

LIBE bizottság, FEMM bizottság

- Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtása (2020/2029(INI))


15. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. január 16-i határozatát követően)

ECON bizottság

- Az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz irányítási kerete (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

IMCO bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása (2020/2018(INL))
(vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke))


16. Határozat közös bizottsági eljárás alkalmazásáról (az eljárási szabályzat 58. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. január 14-i határozatát követően)

- Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtása (2020/2029(INI))
bizottságok: LIBE, FEMM


17. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

DEVE bizottság

- EU–Afrika biztonsági együttműködés a Száhel-övezetben, Nyugat-Afrikában és Afrika szarván (2020/2002(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: DEVE

- Uniós jogi keret az EU-vezette globális erdőirtás megállításához és visszafordításához (2020/2006(INL))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke)

ENVI bizottság

- A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé (2020/2021(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ENVI

AFET bizottság

- A honvédelem és biztonság területét érintő közbeszerzésekről szóló 2009/81/EK irányelv és a védelmi vonatkozású termékek transzferéről szóló 2009/43/EK irányelv végrehajtása (2019/2204(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: AFET, ITRE

TRAN bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása (2020/2018(INL))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke)

CULT bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő kereskedelmi szervezetekre vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása (2020/2019(INL))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: CULT, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

ENVI bizottság

- A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete (2020/2012(INL))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke)

CULT bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések (2020/2022(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: IMCO, CULT

AFCO bizottság

- A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (az eljárási szabályzat 122. cikkének (7) bekezdése) – A 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés (2019/2198(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: AFCO


18. Egyetértési eljárás (az eljárási szabályzat 105. cikke)

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentés az egyetértési eljárás keretében (az eljárási szabályzat 105. cikkének (2) bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2020. január 14-i értesítését követően)

PECH bizottság

- Jegyzőkönyv a Szenegáli Köztársaság és az Európai Unió közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról (2019/0226M(NLE) - 2019/0226(NLE))
(vélemény: DEVE, BUDG)


19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a halbehozatal ellenőrzésének megerősítéséről és a halak származásának feltüntetéséről (B9-0067/2020)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH

- Gianna Gancia. Állásfoglalási indítvány a nigériai keresztények helyzetéről (B9-0068/2020)

utalva

illetékes :

DEVE

- Thierry Mariani. Állásfoglalási indítvány a Szíriában tartózkodó európai állampolgárokról (B9-0086/2020)

utalva

illetékes :

AFET


20. Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


21. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. március 9–2020. március 12.


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.44-kor berekesztik.


23. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weber Manfred, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Utolsó frissítés: 2020. május 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat