Kazalo 
Zapisnik
XML 133kPDF 263kWORD 76k
Četrtek, 13. februar 2020 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Zahteva za odvzem imunitete
 3.Strategija od kmetije do mize – odločilna vloga kmetov in podeželja (razprava)
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
4.1.Republika Gvineja, zlasti nasilje nad protestniki
  
4.2.Delo otrok v rudnikih na Madagaskarju
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Republika Gvineja, zlasti nasilje nad protestniki (glasovanje)
  
7.2.Delo otrok v rudnikih na Madagaskarju (glasovanje)
  
7.3.Sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) ***I (glasovanje)
  
7.4.Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Varnost v cestnem prometu (razprava)
 13.Peticije
 14.Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila
 15.Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)
 16.Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 58 Poslovnika)
 17.Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)
 18.Postopek odobritve (člen 105 Poslovnika)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil
 21.Datum naslednjih sej
 22.Zaključek seje
 23.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.


2. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni španski organi so posredovali zahtevo za odvzem imunitete Clari Ponsatí Obiols, da bi se omogočilo nadaljevanje kazenskega postopka proti njej.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


3. Strategija od kmetije do mize – odločilna vloga kmetov in podeželja (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000013/2020) ki ga je postavil Norbert Lins v imenu odbora AGRI Komisiji: Strategija od kmetije do mize – odločilna vloga kmetov in podeželja (B9-0009/2020)

Norbert Lins je predstavil vprašanje.

Janusz Wojciechowski (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Ivan David v imenu skupine ID, Sarah Wiener v imenu skupine Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Dino Giarrusso samostojni poslanec, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar in Petros Kokkalis.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Álvaro Amaro, Miriam Dalli, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander in Antonius Manders, o poteku razprave (predsednik je podal pojasnila).

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru in Seán Kelly.

Govoril je Janusz Wojciechowski.

Razprava se je zaključila.


4. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 4 zapisnika z dne 12.2.2020.)


4.1. Republika Gvineja, zlasti nasilje nad protestniki

predlogi resolucij B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 in B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana in Maria Arena sta predstavili predloge resolucij B9-0104/2020 in B9-0106/2020.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega in Jan-Christoph Oetjen so predstavili predloge resolucij B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 in B9-0113/2020.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Lars Patrick Berg v imenu skupine ID, Fabio Massimo Castaldo, samostojni poslanec, in Thierry Mariani.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar in Mick Wallace.

Govorila je Helena Dalli (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 13.2.2020.


4.2. Delo otrok v rudnikih na Madagaskarju

predlogi resolucij B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 in B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko in Hilde Vautmans so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Dita Charanzováv imenu skupine Renew, Maxette Pirbakas v imenu skupine ID, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine ECR in Ivan Vilibor Sinčić, samostojni poslanec, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń in Elżbieta Rafalska.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorile Ljudmila Novak, Caterina Chinnici in Clare Daly.

Govorila je Helena Dalli (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 13.2.2020.

(Seja je bila za nekaj trenutkov prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

5. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.05.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine Renew prejel sklep o naslednjih spremembah v sestavi odborov in delegacij:

odbor AFET: Katalin Cseh namesto Nicole Dantija

odbor ITRE: Nicola Danti namesto Katalin Cseh

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.

°
° ° °

Govoril je Antonius Manders.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskega glasovanja, ki so priloga zapisnika, so na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


7.1. Republika Gvineja, zlasti nasilje nad protestniki (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 in B9-0113/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0104/2020

(ki nadomešča B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 in B9-0113/2020):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann in Ioan-Rareş Bogdan v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Maria Arena v imenu skupine S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou in Javier Nart v imenu skupine Renew;

—   Pierrette Herzberger-Fofana in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2020)0036)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)


7.2. Delo otrok v rudnikih na Madagaskarju (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 in B9-0112/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0101/2020

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0102/2020

(ki nadomešča B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 in B9-0112/2020):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann in Ioan-Rareş Bogdan v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew;

—   Caroline Roose, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2020)0037)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Govori

Nuno Melo.


7.3. Sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P9_TA(2020)0038)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


7.4. Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0095/2020 in B9-0093/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0095/2020

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0093/2020

Sprejeto (P9_TA(2020)0039)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Govori

Daniel Freund.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Roberta Metsola - A9-0022/2019 - Sistem za lažne in prave dokumente na spletu (FADO)
Bogdan Rzońca in Joachim Stanisław Brudziński

Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk - B9-0093/2020, B9-0095/2020
Guido Reil, Virginie Joron, Eugen Tomac, Leila Chaibi in Juozas Olekas.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se vstavijo v dokument “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Elektronska različica se redno posodablja še dva tedna po zadnjem dnevu plenarnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.33.)


PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

10. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.00.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Varnost v cestnem prometu (razprava)

Izjava Komisije: Varnost v cestnem prometu (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Róża Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Johan Danielsson v imenu skupine S&D, Valter Flego v imenu skupine Renew, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Elena Kountoura v imenu skupine GUE/NGL, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Thun und Hohenstein, in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Bogdan Rzońca.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Razprava se je zaključila.


13. Peticije

Peticije št. 1266-19 do 1357-19 in 0001-20 do 0061-20 so bile dne 7. februarja 2020 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 7. februarja 2020 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


14. Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 47 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. februarja 2020)

odbor JURI

- Statut za evropska čezmejna združenja in neprofitne organizacije (2020/2026(INL))
(mnenje: EMPL)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. februarja 2020)

odbor IMCO

- Izvajanje Uredbe (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (uredba o gradbenih proizvodih) (2020/2028(INI))

odbor JURI

- Odgovornost podjetij za okoljsko škodo (2020/2027(INI))
(mnenje: DEVE)

odbor LIBE, odbor FEMM

- Izvajanje Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev (2020/2029(INI))


15. Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. januarja 2020)

odbor ECON

- Okvir za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(mnenje: BUDG (člen 57 Poslovnika), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

odbor IMCO

- Zakon o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga (2020/2018(INL))
(mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika), CULT (člen 57 Poslovnika), JURI (člen 57 Poslovnika), LIBE (člen 57 Poslovnika))


16. Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 58 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. januarja 2020)

- Izvajanje Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev (2020/2029(INI))
odbori: LIBE, FEMM


17. Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)

odbor DEVE

- Varnostno sodelovanje med EU in Afriko na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu (2020/2002(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: DEVE

- Pravni okvir EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU (2020/2006(INL))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (člen 57 Poslovnika)

odbor ENVI

- K trajnostnemu enotnemu trgu za podjetja in potrošnike (2020/2021(INI))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ENVI

odbor AFET

- Izvajanje Direktive 2009/81/ES glede oddaje naročil na področju obrambe in varnosti ter Direktive 2009/43/ES glede prenosa obrambnih proizvodov (2019/2204(INI))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: AFET, ITRE

odbor TRAN

- Zakon o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga (2020/2018(INL))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika), CULT (člen 57 Poslovnika), JURI (člen 57 Poslovnika), LIBE (člen 57 Poslovnika)

odbor CULT

- Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu (2020/2019(INL))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: CULT, IMCO (člen 57 Poslovnika)

odbor ENVI

- Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotiko in sorodne tehnologije (2020/2012(INL))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (člen 57 Poslovnika), IMCO (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika), LIBE (člen 57 Poslovnika)

odbor CULT

- Zakon o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic (2020/2022(INI))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: IMCO, CULT

odbor AFCO

- Dostop javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018 (2019/2198(INI))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: AFCO


18. Postopek odobritve (člen 105 Poslovnika)

Poročilo, ki vključuje predlog nezakonodajne resolucije v okviru postopka odobritve (člen 105(2) Poslovnika)

(Na podlagi obvestila konference predsednikov odborov 14. januarja 2020)

odbor PECH

- Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo (2019/0226M(NLE) - 2019/0226(NLE))
(mnenje: DEVE, BUDG)


19. Predložitev dokumentov

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o okrepitvi nadzora nad uvozom rib in o navedbi porekla rib (B9-0067/2020)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

PECH

- Gianna Gancia. Predlog resolucije o položaju kristjanov v Nigeriji (B9-0068/2020)

posredovano

pristojni odbor :

DEVE

- Thierry Mariani. Predlog resolucije o evropskih državljanih v Siriji (B9-0086/2020)

posredovano

pristojni odbor :

AFET


20. Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu z odstavkom 3 člena 202 Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


21. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 9. marca 2020 do 12. marca 2020.


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.44.


23. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weber Manfred, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Zadnja posodobitev: 20. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov