Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Mandag den 9. marts 2020 - Bruxelles

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente irske myndigheder havde meddelt, at Matt Carthy var blevet medlem af det nationale parlament med virkning fra den 8. februar 2020.

Parlamentet konstaterede at dette hverv, jf. artikel 7, stk. 2, i akt om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at hans mandat var ledigt med virkning fra den 8. februar 2020, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4.

°
° ° °

De kompetente irske myndigheder havde meddelt, at Chris MacManus var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Matt Carthy med virkning fra den 6. marts 2020.

Parlamentet tog hans udnævnelse til efterretning.

Chris MacManus deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik