Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 10k
It-Tnejn, 9 ta' Marzu 2020 - Brussell

8. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Lista ta' kandidati għas-sostituzzjoni ta' seba' membri tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (05848/2020 - C9-0016/2020 - 2020/0801(NLE))

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u tal-protokoll ta' implimentazzjoni tiegħu (2020-2026) (05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi (kodifikazzjoni) (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

2) mill-kumitati parlamentari

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Nuno Melo (A9-0001/2020)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A9-0012/2020)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024) (2019/0090M(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A9-0013/2020)

- Rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni – rapport annwali 2019 (2019/2131(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u marbuta mal-impjiegi fl-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2020 (2019/2212(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Klára Dobrev (A9-0025/2020)

- Rapport dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2019 (2019/2130(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gunnar Beck (2019/2154(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Guy Verhofstadt (2019/2149(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Jannar 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza