Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 - Βρυξέλλες

9. Διάταξη των εργασιών
CRE

Ο Πρόεδρος ξεκινά με μια ανακοίνωση. Δηλώνει ότι η παρούσα περίοδος συνόδου για λόγους ανωτέρας βίας διεξάγεται κατ' εξαίρεση στις Βρυξέλλες βάσει εκθέσεως της ιατρικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Εμμένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια της νομοθετικής και δημοσιονομικής λειτουργίας του θεσμικού οργάνου. Καλεί τους βουλευτές να μειώσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους στο πλαίσιο της εντολής τους.

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου Μαρτίου I 2020 (648.187/PDOJ).

Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις πολιτικές Ομάδες, Ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Η συνεδρίαση της περιόδου συνόδου του Μαρτίου θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και θα οργανωθεί ως εξής :

9.00-12.00:
- δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα: Επιδημία κορoνoϊού: Παρούσα κατάσταση και διασφάλιση συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία και την κοινωνία (σημείο 64 του ΤΣΗΔ).

15.00-18.00:
- δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα: Συμπεράσματα από την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (σημείο 30 του ΤΣΗΔ).
- δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα: Κατάσταση του μεταναστευτικού στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κοινή αντίδραση της ΕΕ (σημείο 66 του PDOJ).

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτές τις τροποποιήσεις.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου