Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. märts 2020 - Brüssel

9. Tööplaan
CRE

Parlamendi president esines sissejuhatava teatega. Ta selgitas, et praegune osaistungjärk toimub erandkorras Brüsselis seoses vääramatu jõu olukorraga vastavalt parlamendi meditsiiniteenistuse aruandele. President rõhutas vajadust tagada parlamendi seadusandliku ja eelarvealase tegevuse järjepidevus. Ta palus parlamendiliikmetel oma ametiülesannete täitmisel võimalikult vähe reisida.

2020. aasta märtsi I osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (648.187/PDOJ) jagati laiali.

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 158).

Märtsi osaistungjärk toimub teisipäeval, 10. märtsil 2020 ja see korraldatakse järgmiselt :

kell 9.00 kuni 12.00:
- nõukogu ja komisjoni avaldused: Koroonaviiruse puhang, hetkeolukord ja Euroopa tasandil kooskõlastatud tegevus tervishoiu-, majandus- ja sotsiaalmõjude leevendamiseks (PDOJ punkt 64).

kell 15.00 kuni 18.00:
- Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 20. veebruari 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused mitmeaastase finantsraamistiku kohta (PDOJ punkt 30 ).
- nõukogu ja komisjoni avaldused: Rändeolukord Kreeka ja Türgi piiril ning ELi ühismeetmed (PDOJ punkt 66).

Parlament kiitis parandusettepanekud heaks.

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 28. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika