Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 mars 2020 - Bryssel

9. Arbetsplan
CRE

Talmannen gjorde ett inledande tillkännagivande. Han förklarade att den aktuella sammanträdesperioden som ett undantagsfall skulle hållas i Bryssel på grund av force majeur och att detta beslut fattats på grundval av en rapport från parlamentets läkartjänst. Han betonade vikten av att säkerställa att parlamentet kunde fortsätta sitt lagstiftnings- och budgetarbete utan avbrott. Vidare uppmanade han ledamöterna att dra ner på sina tjänsteresor till ett minimum.

Det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden mars I 2020 (648.187/PDOJ) hade delats ut.

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar (artikel 158 i arbetsordningen):

Sammanträdesperioden i mars skulle hållas nästa dag, tisdagen den 10 mars 2020 och organiseras enligt följande:

kl. 9–12:
– uttalanden av rådet och kommissionen om coronavirusutbrottet – det aktuella läget och en samordnad EU-reaktion på de hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna (punkt 64 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

kl. 15–18:
– uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen om slutsatser från det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen (punkt 30 i det slutliga förslaget till föredragningslista).
– uttalanden av rådet och kommissionen om migrationssituationen vid den grekisk-turkiska gränsen och EU:s gemensamma reaktion (punkt 66 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 28 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy